Instruks for opphold i lokale

Ved ankomst;

 1. Still deg selv eller stedfortreder i nærheten av ytterdør
 2. Ring +467191003056057, når det ringer i andre enden blir dørlåsen låst opp og alarmen blir avstilt i 30 sek.
 3. Fra du åpner ytterdøren har du nå 30 sekunder på deg for å angi på tidstimer-bryter ønsket tidsopphold i lokalet. Bryter er lokalisert til høyre rett på innsiden av ytterdøren.
 4. Du kan maks velge 60 min, ønsker du lengre tid enn dette må det angis på nytt når tidsur nærmere seg null.
 5. Når du har valgt lengden for tidsopphold vil alarmen være avstengt så lenge som tidsperiode er valgt, men ytterdøren låser seg uansett etter 30 sekunder. For ny adgang via ytterdør fra utsiden, ring samme tlf som steg 2. Eks; låser seg ute.
 6. Når tidsur-bryter har tikket ned til 0 min, vil det varsles med høye pip, som signaliserer at du har 30 sekunder igjen til alarmen aktiveres. Vri så på tidsur-bryter folk ytterligere tid i lokalet.

Bruk av port;

 1. Ønsker du å bruke porten, er det en knapp til denne rett på høyre siden av ytterdøren (merket port 1.etg). Porten må være stengt når du forlater lokalet, om ikke vil alarmen aktiveres. Du stenger porten ved å trykke en gang til på samme knapp som du åpnet med.

Ønsker du å bruke løftebordet;

NB; persontransport på løftebord er strengt forbudt, kun av og pålessing.

 1. Står løfteborde «parkert» nede kan du starte pålessing.
 2. Porter på begge sider må være lukket for at løftebordet skal fungere,
 3. Står løftebordet «parkert» oppe må dette kjøres ned på bryter på vegg nede ved inngangsdør, se bryter merket «løftebord↓». Bryter må holdes inne hele tiden og operatør skal til enhver tid ha oversikt over området rundt løftebordet. Dette for å unngå farlige sitasjonsjoner.
 4. Når pålessing er ferdig, kjøres løftebord til topposisjon ved å trykke på bryter merket «løftebord ↑». Løftebordet stopper automatisk når det har nådd topposisjon. Bryter må holdes inne hele tiden og operatør skal til enhver tid ha oversikt over området rundt løftebordet. Dette for å unngå farlige sitasjonsjoner.
 5. Porten i toppen åpner seg ikke før løftebordet er 100% parkert i topposisjon. Dette gjelder også når løftebordet skal ned, det begynner heller ikke å gå ned før porten i toppen er 100% lukket.
 6. Gå trappen opp til 2.etg, forså å åpne porten i 2.etg på bryter merket «Port 2.etg».
 7. Port går opp og avlessing/pålessing kan starte.

Før du forlater lokalet;

 1. Kjør ned løftebordet til bunnposisjon.
 2. Sørg for å ta med deg alle tingene som ikke er lagt inn til oppbevaring i minilageret.
 3. Sørg for at det ikke er andre folk i lokalet og forviss deg om at du er sistemann.
 4. Vri tidbryter til 1 min.
 5. Trykk på knappen ved siden av døren merket med nøkkelsymbol. Holdes inne i 2 sek, dørlåsen åpner seg.
 6. Smekk døren bak deg. Nå er både dør og alarm aktivert.

Takk for besøket.